Αφιέρωμα από το "Emprosnet" για το Εκκλησιαστικό Γηροκομείο του Ταξιάρχη

Αφιέρωμα από το "Emprosnet" για το Εκκλησιαστικό Γηροκομείο του Ταξιάρχη.

https://youtu.be/g9VRFFGA-Wg