Ἐσπερινὸς τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Βασιλείου 2023

Φωτογραφίες ἀπὸ τὸν Ἐσπερινό τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ποῦ τελέστηκε στὸν ὀμώνυμο πανηγυρίζοντα ναό μᾶς στὶς 31 Δεκεμβρίου 2022.