Πανήγυρις των Μυροφόρων 2019 - Μέρος Δ' (Προσκυνητές)

Φωτογραφίες από την πεζοπορία, αναμονή και προσκύνηση των πιστών, καθώς και από τα δρώμενα που διαδραματίστηκαν στην Ιερά Πανήγυρη των Μυροφόρων.