Πανήγυρις τῶν Μυροφόρων 2023 - Μέρος Ε’ (Προσκυνητές)

Φωτογραφίες απὸ τὴν πεζοπορία, ἀναμονὴ καὶ προσκύνηση τῶν πιστῶν, κατὰ τὴν Ἱερὰ Πανήγυρη τῶν Μυροφόρων.