Πρόοδος εργασιών εκκλησιαστικού γηροκομείου - Αύγουστος 2020

Φωτογραφίες από την πρόοδο των εργασιών στο υπό ανέγερση και κατασκευή εκκλησιαστικό γηροκομείο Μανταμάδου.