Ὑποδοχὴ τῆς Τιμίας Κᾶρας τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου στο Μανταμάδο.

Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν καθιερωμένη ἐπισημη ὑποδοχὴ τῆς Τιμίας Κᾶρας τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Ἀγαλλιανού, Ἀρχιεπισκόπου Μηθύμνης, τοῦ Θαυματουργοῦ, στον Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Βασιλείου στις 03 Νοεμβρίου 2022.