Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος

Η Μεταμόρφωση του Χριστού επάνω στο όρος Θαβώρ έγινε λίγο προ του Πάθους Του, και συγκεκριμένα σαράντα ημέρες πριν πάθει και σταυρωθεί. Άλλωστε, ο σκοπός της Μεταμόρφωσης ήταν να στηριχτούν οι Μαθητές στην πίστη ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού και να μη κλονιστούν για όσα θα έβλεπαν τις ημέρες εκείνες. Στα τροπάρια της Εκκλησίας φαίνεται αυτή η αλήθεια.

Σε ένα ψάλλουμε: «Πρό τοῦ τιμίου σταυροῦ σου καί τοῦ πάθους, λαβῶν οὖς προέκρινας τῶν ἱερῶν μαθητῶν πρός τό Θαβώριον Δέσποτα,ἀνῆλθες ὅρος».

Και στο Κοντάκιο της εορτής λέγεται: «…ἴνα ὅταν σέ ἴδωσιν σταυρούμενον τό μέν πάθος νοήσωσιν ἑκούσιον τῷ δέ κόσμω κηρύξωσιν ὅτι σύ ὑπάρχεις ἀληθῶς τοῦ Πατρός τό ἀπαύγασμα».

Επομένως, κανονικά η Μεταμόρφωση του Σωτήρος έπρεπε να εορτάζεται τον μήνα Μάρτιο, ανάλογα με το πότε εορτάζεται κάθε χρόνο το Πάσχα. Επειδή, όμως, ο χρόνος αυτός συμπίπτει με την περίοδο της Τεσσαρακοστής και δεν θα μπορούσε να εορταστεί πανηγυρικά, γι’ αυτό η εορτή μεταφέρθηκε την 6ην Αυγούστου.

Η ημερομηνία αυτή δεν είναι τυχαία, αφού προηγείται σαράντα ημέρες από την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου), η οποία είναι σαν την Μ. Παρασκευή. Σαράντα μέρες πριν από την σταύρωση, έγινε το θαύμα της μεταμόρφωσης του Κυρίου, ώστε στερεωμένοι οι Απόστολοι στην πίστη και την Θεότητα του Χριστού να μη κλονιστούν, όταν έπειτα θα τον έβλεπαν στον σταυρό.

Γιατί όμως μαζί με τους μαθητές του Χριστού, παρέστικαν ο Ηλίας και ο Μωυσής;

Η παρουσία, αγαπητοί μου, και των τριών Μαθητών στο Όρος του Θαβώρ και των Προφητών Ηλία και Μωυσή ήταν συμβολική•

α) Για να πειστούν οι Μαθητές και εμείς εν συνεχεία, ότι ο Κύριος είναι Θεός των ζώντων και των νεκρών• «ζώντων καί νεκρῶν κυριεύει», μας ψάλλει σήμερα η Εκκλησία μας, και

β) Να βεβαιώσει ο Κύριος την ύπαρξη όντως της άλλης ζωής, που πολλοί την αμφισβητούν. Να μας γνωρίσει ακόμα, ότι οι νεκροί μας είναι ζωστανοί και οι ψυχές τους γνωρίζονται μεταξύ τους και επικοινωνούν στην άλλη ζωή.

Αλήθεια πόσο ενημερωτική και διδακτική υπήρξε η μεταμόρφωση του Σωτήρα μας! Ακόμα ο Κύριος πάνω στο όρος Θαβώρ έδειξε τη δόξα της θεότητας Του, που την κρατούσε αφανή στο φαινόμενο ανθρώπινο σώμα, επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να την αντικρύσουν.

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα πει ότι ο Χριστός δεν έδειξε ολόκληρη την θεότητα, αλλά μια μικρή ενέργειά της. Και αυτό ο έκανε αφ’ ενός μεν για να πληροφορήσει για το ποια είναι η θεϊκή δόξα της Βασιλείας, αφ’ ετέρου δε από φιλανθρωπία, ώστε να μη χάσουν και την ζωή τους ακόμη, βλέποντας ολόκληρη την δόξα της θεότητας.

Γι’ αυτό, το μυστήριο της Μεταμορφώσεως είναι και αποκάλυψη της Βασιλείας, αλλά και έκφραση της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Θεού.