Προφίλ

   Τό Ἱερό Προσκύνημα βρίσκεται σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τόν Μανταμάδο, στό ΒΑ τμῆμα τῆς Λέσβου, 36 χλμ. ἀπό τή Μυτιλήνη καί ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά σημαντικότερα προσκυνήματα στό νησί. Ἄλλοτε λειτουργοῦσε ὡς ἀνδρώα μονή, ἡ ὁποία γιά πρώτη φορά ἀναφέρεται σέ ἐπιτροπικό ἔγγραφό του 1661.

   Ὁ μικρός ναός τοῦ 17ου αἰώνα ἀντικαταστάθηκε ἀπό μεγαλύτερό του 18ου αἰώνα, στή θέση τοῦ ὁποίου ἀνοικοδομήθηκε ἐκ βάθρων τό 1879 ὁ σημερινός ναός πού ἀκολουθεῖ τόν ἀρχιτεκτονικό ρυθμό τῆς τρίκλιτης βασιλικῆς.

   Τό μοναστηριακό συγκρότημα ἀναπτύσσεται τυπικά, περιμετρικά του ναοῦ, προσδίδοντας ὀχυρωματικό χαρακτήρα. Στό ναό καί ἐντός πολυτελοῦς κουβουκλίου τοῦ 1766 βρίσκεται ἡ ἀνάγλυφη εἰκόνα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, πού σύμφωνα μέ τήν παράδοση κατασκευάστηκε μέ χῶμα καί μέ αἷμα τῶν σφαγιασθέντων ἀπό τούς πειρατές, μοναχῶν.