Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Βασιλείου 2023

Φωτογραφίες ἀπὸ τὴ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ποῦ τελέστηκε στὸν ὀμώνυμο πανηγυρίζοντα ναὸ μᾶς την 1ην Ἰανουαρίου 2023.