Πανήγυρις τῶν Μυροφόρων 2024 - Μέρος Δ’ (Προσκυνητές).

Φωτογραφίες απὸ τὴν πεζοπορία, ἀναμονὴ καὶ προσκύνηση τῶν πιστῶν, κατὰ τὴν Ἱερὰ Πανήγυρη τῶν Μυροφόρων.